CZ

DE


modernizace soustruhů
MODERNIZACE SOUSTRUHŮ A OBRÁBĚCÍCH STROJŮ
Na přání zákazníka můžeme zajistit modernizaci stroje a tím co nejvíce přiblížit generálkovaný stroj současným trendům vývoje.

Výměna a modernizace elektroinstalace


  • náhrada řadového spínače ovládaného mechanickými vačkami novým elektronickým snímačem polohy křivkového hřídele s bezvačkovým ovládáním strojních funkcí
  • náhrada releového ovládání funkcí stroje programovatelným automatem s diagnostikou poruch hlídaných v automatickém cyklu (automat je dodáván dle přání zákazníka, nejčastěji požívaná elektroinstalace s PLC Siemens S7 )
  • vybavení stroje novým ovládacím panelem s displejem pro zobrazování činnosti stroje s možností navolení vypnutí posuvů při dokončení životnosti jednotlivých nástrojů

Vybavení stroje dvěma samostatnými řízenými střídavými motory s plynule regulovatelnými otáčkami řízenými programovatelným automatem.


Tato změna kinematiky stroje přinese následující zlepšení při řízení, seřizování a údržbě stroje:
  • plynulou regulaci délky pracovního chodu stroje (cyklového času) v závislosti na potřebách technologického postupu, ovládanou přímo z panelu stroje (bez výměnných ozubených kol )
  • zkrácení nepracovního (neproduktivního) času stroje o 20 - 40 % dle typu stroje
  • zvýšení otáček vřeten
  • stabilizaci okamžiku přepnutí pracovního chodu stroje na nepracovní a naopak, bez závislosti na teplotě stroje s možností změny úhlu tohoto přepnutí přímo z ovládacího panelu stroje
  • vybavení stroje pomocným protáčením posuvů stroje (při seřizování a výměně nástrojů) ve třech různých rychlostech - mikroposuvem, středním a rychlým posuvem - v obou směrech, ovládání z panelu stroje
  • ovládací panel bude vybaven displejem pro zobrazování činnosti stroje včetně poruchových hlášení
  • snížení nákladů na údržbu stroje vzhledem k absenci posuvové a rychloposuvové spojky a brzdy

Řízené motory mají zabudovanou mechanickou brzdu, která je uvedena do činnosti při poklesu nebo výpadku elektrické energie a ta zabrzdí veškeré posuvy. Tím je splněna podmínka bezpečnostních předpisů. Všechny stroje vybaveny řízeným motorem pro pohon posuvů stroje, budou moci být vybaveny elektrickým hlídáním zatížení posuvů stroje v několika úrovních, zvlášť pro pracovní posuv stroje (dle daného seřízení) a zvlášť pro rychloposuvy s vypnutím při přetížení.

Přestavba automatických soustruhů na stroje s CNC řízenými suporty


Modernizace strojů na CNC zaujímají v naší produkci stále větší význam. Na přání zákazníka jsme schopni předělat u klasických vícevřetenových automatů jednotlivé suporty na počítačově řízené a dostát tak nejmodernějším požadavkům přesného obrábění. Takto modernizované stroje přináší zvýšený užitek nejen přesností obrábění, ale i flexibilitou seřizování, úsporou nákladů zkrácením prostojů, komfortem obsluhy atd.