CZ

DE

generální a střední opravy vícevřetenových soustružnických automatů
GENERÁLNÍ OPRAVY VÍCEVŘETENOVÝCH AUTOMATŮ

Rozsah generálních oprav


Po generální opravě garantujeme přesnost stroje v kvalitě stanovené pro nový stroj. Standardně jsou prováděny následující úkony:

 • úplná demontáž stroje
 • kompletní vyčistění stroje a všech součástí
 • prohlídka a kontrola opotřebení všech součástí
 • oprava nebo výměna všech poškozených dílů
 • výměna všech ložisek, rolen, pouzder a čepů

Buben


 • oprava vřeten a výměna všech vřetenových ložisek
 • montáž vřeten a bubnu
 • měření přesnosti chodu vřeten a seřízení vůle v ložiskách
 • přebroušení a lapování centrální hřídele, výměna pouzder v centrálním suportu
 • slícování s vůlí 0,015mm s centrální hřídelí

Suporty


 • kontrola opotřebení
 • broušení, zaškrabání všech vodících ploch
 • oprava nebo výměna všech lišt suportů
 • přebroušení horních částí suportů tak, aby měly stejnou vzdálenost od vřetene
 • montáž suportů na stroj a seřízení vůlí
 • kontrola přesnosti
 • utěsnění bubnu, centrálního suporu a rychlostní skříně proti míchání chladící kapaliny s mazacím olejem

Další části stroje


 • výměna elektroinstalace
 • celkový vnitřní i vnější nátěr v odstínu dle přání zákazníka
 • celková kontrola okruhu hydrauliky a výměna vadných prvků
 • celková kontrola okruhu mázání a výměna vadných prvků
 • provedení zkoušek přesnosti